Kwaliteit en werkwijze

We streven naar kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame mondzorg. Met een vast team van behandelaren luisteren we, nemen we de tijd en leveren we maatwerk voor onze patiënt. We willen een open, vertrouwelijke cultuur creëren en een plezierige en veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers.

Samenwerking

Sommige tandheelkundige handelingen brengen risico’s met zich mee. Een risicovolle handeling houdt in dat gezondheidsschade kan ontstaan bij onzorgvuldig of onbekwaam medisch ingrijpen. Deze risicovolle handelingen mogen alleen door deskundige en bekwame mondzorgprofessionals uitgevoerd worden. Dit zijn zogeheten voorbehouden handelingen.

Wie voorbehouden handelingen uitvoert, moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet diegene bekwaam zijn. Dat wil zeggen dat diegene voldoende kennis en vaardigheden heeft om de handelingen uit te voeren. Dit staat allemaal vastgelegd in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

In de mondzorg wordt gewerkt met taakdelegatie. De tandarts, die  BIG-geregistreerd is, geeft per patiënt een opdracht aan andere mondzorgprofessionals en evalueert de uitvoering daarvan. De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in een protocol en/of in het patiëntendossier. Daarnaast moet de tandarts de mondzorgprofessional bekwaam vinden om voorbehouden handelingen naar behoren uit te kunnen voeren. Binnen de praktijk tekent elke mondzorgprofessional (m.u.v. BIG-geregistreerde mondzorgprofessionals) een bekwaamheidsverklaring, deze wordt elk jaar herzien. 

Door bij- en nascholing, vaardigheidstrainingen en visitaties vergaren mondzorgprofessionals voldoende kennis en kunde om voorbehouden handelingen uit te kunnen voeren. Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de laatste standaarden uit richtlijnen en protocollen. Zo’n richtlijn helpt de mondzorgprofessional met het uitvoeren van de voorbehouden handelingen en draagt zo bij aan de kwaliteit van onze zorg.

Hygiëne

Goede hygiëne is belangrijk, zeker in een tandartspraktijk. Om de hygiëne te waarborgen, volgen wij de KNMT richtlijn Infectiepreventie in onze praktijk.
We werken met heldere protocollen op het gebied van onder andere reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Alle medewerkers worden op deze en andere richtlijnen getraind.

KlantenVertellen

Onze praktijk hecht veel waarde aan uw mening. Daarom maken wij gebruik van KlantenVertellen, een door het Kwaliteitsregister Tandartsen geaccrediteerd hulpmiddel, dat u vanuit onze praktijksoftware om uw ervaringen vraagt. Natuurlijk zal dit niet na ieder bezoek aan de praktijk zijn en heeft u altijd de mogelijkheid om met een druk op de knop aan te geven dat u niet meer benaderd wil worden. Toch hopen we dat u ons wil helpen met het steeds verder verbeteren van de praktijk en af toe uw input zou willen geven.