Implantologie

Mijn naam is Henk Eijsbouts, tandarts en implantoloog. Ik oefen mijn vak al veel meer dan 40 jaar uit met erg veel enthousiasme en passie. Eerder was ik oprichter en eigenaar van een van de grootste mondzorg- en implantaat-verwijsklinieken in Waalre. Nu werk ik met veel werkvreugde als tandarts-implantoloog bij de GAEV Dental Groep met mijn hoofdvestiging bij Tandheelkundig Centrum Hanevoet in Eindhoven. Als patiënt of als tandarts verwijzer kunt u verzekerd zijn van de beste zorg op het hoogste niveau. Volgens alle huidige moderne richtlijnen en mogelijkheden. Van eenvoudige behandelingen tot de meest complexe rehabilitaties van het gebit. 

BEHANDELINGEN:

 • Tandheelkunde en implantologie in het volledige scala van de mogelijkheden.
 • Speciaal; direct implanteren na verlies van gebitselementen. ‘MeteenDoor’.
 • Implantaten met grote vaste niet uitneembare brugconstructies. ‘All on 4/6/8’.
 • Digitaal geplande en uitgevoerde behandelingen.
 • Voor de meest uitgebreide rehabilitaties van uw gebit.
 • Speciaal aandachtsgebied: de tandeloze patiënt met complexe protheseproblematiek.
 • Uitgebreide diagnose en opstellen behandel- en zorgplan.
 • Second Opinion en vraagbaak voor patiënt en verwijzer.
 • Trouble shooting en probleemoplossing voor verwijzende tandartsen.
 • Behandeling mucositis en peri-implantitis volgens de laatste richtlijnen en de nieuwste apparatuur.
 • Nazorg, onderhoud en hygiëne van uw gebit en implantaten.
 • Periodieke controles van gebit en implantaten.
 • Implantaat systemen; Nobel BioCare en MegaGen.
 • Consult en behandelingen Slaapapneu.
 • Consultant voor schadeverzekeraars.